Kontakt – Skövde

Kontakt

Styrelsen

Ordförande
Birgitta Ohlsson Wallinder

Vice ordförande
Barbro Antonsson

Sekreterare
Elisabet Blixt

Vice sekreterare
Bengt Petersson

Kassör
Lisbeth Wiezell

Ledamot
Anki Lundberg

Ledamot
Harriet Carlsson

Ersättare
Anders Dolfe

Ersättare
Lena Remsén

Valberedning
Gunilla Isaksson

Valberedning
Christina Hjelt

Revisor
Christina Betterhed

Revisor
Jonas Brewitz

Revisorersättare
Britt-Marie Lenz