Årsmöte – Skövde

Årsmöte

Reumatikerföreningen Skövde har haft sitt årsmöte i lokalen, Mariestadsvägen 101 B.Föreningens ordförande Birgitta Ohlsson Wallinder hälsade alla välkomna.Till mötesordförande valdes Bengt Petersson och till sekreterare Elisabet Blixt.Föreningen har haft ett digert program under det gångna året. Föreningen fortsätter med vattengymnastik under ledning av fysioterapeut, sittgymnastik, qigong och pysselcafé. Studiecirkel i Hemberedskap i samarbete med ABF ska genomföras. Ett flertal medlemsmöten med olika tema kommer också att äga rum. I maj anordnas en tvådagars ”Må bra dagar” till Piperska i Lundsbrunn.Styrelsen kvarstår i sin helhet, så även diagnosombuden. Då föreningen under många år inte haft något SLE- Sjögrenombud är det glädjande att Gunilla Isaksson och Christina Hjelt valdes till ombud för den diagnosgruppen.Till trivselkommittén valdes Gunilla Isaksson, Christina Hjelt och Ingrid Rapp.Efter årsmötet bjöds det på smörgåstårta och kaka.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.